Binnen komen kinderen groep 3 Ter Lips en Multatulilaan

1 november 2019

Na de herfstvakantie komen de kinderen van groep 3 Ter Lips, net als de kinderen van groep 4 t/m 8, alleen naar boven.
De kinderen van groep 3 Multatulilaan komen ook alleen naar binnen.
Natuurlijk zijn ouders na schooltijd altijd van harte welkom voor een kijkje in de klas of een vraag aan de juf of meester!
Ouders hebben hierover ook eerder via Parro een bericht ontvangen.

Terug