De Vreedzame school.

6 september 2019

692.jpg

Op de VOS gebruiken we de methode ‘De Vreedzame school’, een methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Met De Vreedzame School leren kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Het programma bestaat uit voor groep 1 t/m 7 uit zes blokken. We starten met:

Blok 1 Vreedzame school: We horen bij elkaar
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.

Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste weken vaker een Vreedzame School les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Groep 8 heeft een eigen programma met vier blokken:

Blok 1: Onze klas

Blok 2: Conflict oplossen – verdieping

Blok 3: Algemeen belang

Blok 4: Afscheid nemen

Terug