Nieuws van BKO

20 september 2019

Op de Multatulilaan zit er swing in de overblijf. Tot aan de herfstvakantie wordt er iedere donderdag dansles gegeven door juf Ashley. Hierbij dansen de groepen 1 t/m 4 samen en de groepen 5 t/m 8. Plezier en lekker bewegen staan hierbij voorop!

Daarnaast goed om te vermelden dat 5 overblijfkrachten van de locaties Ter Lips en Multatulilaan op 11 september een opfriscursus EHBO hebben gevolgd, zodat ze weer goed op de hoogte zijn over hoe te handelen bij ongelukken.

2093.png

Terug