Opbrengst goede doel op de locatie Multatulilaan

21 december 2018

 21122.jpg

Ieder jaar stellen wij, tijdens de kerstweken, een goed doel centraal.
Het goede doel dit jaar was Alemachen. Alemachen is een revalidatiehuis voor gehandicapte kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Addis Abeba, Ethiopië. Een tijdelijk ‘thuis’ waar gehandicapte kinderen door middel van medische behandelingen hun gezondheid, mobiliteit en aanzien kunnen verbeteren, om daarna zonder belemmeringen hun plaats in de maatschappij in te nemen. Alemachen biedt plek aan 40 kinderen die gemiddeld 3 maanden tot 1 jaar in het huis blijven.
Wij hebben met de kinderbioscoop en het kerstkraampje een bedrag van € 920,- opgehaald, een fantastisch bedrag waarvoor onder andere een aantal voetballen en lesmateriaal kan worden aangeschaft!

Terug