Rapportgesprekken

18 januari 2019

Tweemaal per jaar, in februari en voor de zomervakantie, wordt een rapport meegegeven aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8. De rapportgesprekken voor het eerste rapport worden gepland in de periode van maandag 11 t/m donderdag 21 februari. Tevens worden voortgangsgesprekken gehouden met de ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 2.
Net als bij de verwachtingsgesprekken wordt u door de leerkracht (en) van uw kind uitgenodigd. Een aantal leerkrachten zal u vragen een tijd te kiezen op een lijst die bij de klas hangt. Er zijn ook leerkrachten die u uitnodigen via een datumprikker. De gesprekken worden ingepland na schooltijd.
Tien minuten voor het rapportgesprek kunt u het rapport inzien.
Met ouders van de kinderen van de groepen 8 wordt tevens op deze dagen het definitieve schooladvies voor het VO besproken.
De kinderen krijgen 22 februari de rapporten mee.

Terug