Rapportgesprekken

8 februari 2019

821.jpg

Tweemaal per jaar, in februari en voor de zomervakantie, wordt een rapport meegegeven aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8. De rapportgesprekken voor het eerste rapport worden gepland in de periode van maandag 11 t/m donderdag 21 februari. Tevens worden voortgangsgesprekken gehouden met de ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 2.
Net als bij de verwachtingsgesprekken wordt u door de leerkracht (en) van uw kind uitgenodigd. Tien minuten voor het rapportgesprek kunt u het rapport inzien.
Met ouders van de kinderen van de groepen 8 wordt tevens op deze dagen het definitieve schooladvies voor het VO besproken.
De kinderen krijgen 22 februari de rapporten mee.

Vanaf januari maken diverse groepen van de school gebruik van Parro. Mocht u hiervoor via de mail een uitnodiging ontvangen hebben, dan vragen wij u deze op korte termijn te activeren. De rapportgesprekken zullen voor deze groepen ook via de app gepland worden

Terug