Schooltijden

18 oktober 2019

In de nieuwsbrief van 19 januari van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het protocol dat wordt gevolgd bij veelvuldig te laat komen op school.
Wij vinden het belangrijk dat de lessen op tijd en rustig kunnen beginnen. Het is erg storend wanneer kinderen nog na start van de les binnen komen.
Daarnaast wijzen wij er met klem op dat kinderen niet alleen op tijd moeten worden gebracht, maar ook op tijd moeten worden opgehaald! Wij ervaren de laatste weken dat ouders veelvuldig te laat zijn. Soms betreft het maar enkele minuten, maar het kan in sommige gevallen wel oplopen tot meer dan een half uur. Voor veel (jonge) kinderen is dit een heel nare ervaring, zij worden er onzeker van en weten dan bijvoorbeeld niet of zij misschien toch alsnog naar de BSO moeten. Bovendien hebben leerkrachten na schooltijd vaak afspraken op de eigen of op een andere locatie en wanneer kinderen niet tijdig worden opgehaald levert dat een probleem op.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om op tijd van huis weg te gaan en rekening te houden met eventueel oponthoud onderweg.

Terug