Signaleringsgesprekken groepen 4 t/m 8

1 november 2019

1111.jpg

In de maand oktober en november bekijkt de leerkracht van uw kind de vorderingen en ontwikkeling in gedrag.
Indien de vorderingen en het gedrag niet zijn zoals verwacht en besproken tijdens de overdracht en het verwachtings-gesprek, neemt de leerkracht het initiatief tot een signaleringsgesprek.
Als er al gesprekken zijn geweest over zorg of de zorg is al bekend bij ouders en leerkracht, wordt dit op andere momenten besproken. Alle ouders worden via  Parro op de hoogte gehouden. U bent altijd van harte uitgenodigd contact op te nemen met de leerkracht bij zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind.

In onze schoolgids kunt u nalezen hoe de informatievoorziening op de VOS is geregeld. https://www.obsdevos.nl/_asset/_public/Documenten/Schoolgids-2019-2020.pdf

Terug