Te laat

25 januari 2019

Het valt op dat veel kinderen te laat zijn. We hebben dit probleem aan de leerplichtambtenaar voorgelegd en in overleg met hem besloten de “3-6-9-12” regel te volgen om het ‘te laat’ op school komen om 08.45 u. en 13.00 u. te beperken.

3 Bij drie keer te laat komen op school: De school stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen.

6 Bij zes keer te laat komen op school: De school stuurt ouder(s)/verzorger(s) een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat een melding bij de leerplichtambtenaar zal worden gedaan.

9 Bij negen keer te laat komen op school: De school doet een melding bij de leerplichtambtenaar. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is bij de leerplichtambtenaar m.b.t. verzuim, worden de ouder(s)/verzorger(s) door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12 De leerling blijft te laat komen: De school doet nogmaals een melding bij de leerplichtambtenaar. De ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

We vragen u in ieder geval ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn!

2511.jpg

Terug