Aanmelden nieuwe leerling

Voor het aanmelden van een nieuwe leerling en/of het bezichtigen van één van onze vestigingen kunnen ouders een afspraak maken met de directeur. Om de inschrijving compleet te maken heeft hij een aantal persoonsgegevens van de leerling en zijn ouders nodig. Tot slot dient één van de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Het is wenselijk dat een nieuwe leerling tijdig voor zijn vierde verjaardag wordt ingeschreven.

Het aantal leerlingen van obs de VOS groeit de laatste tijd dusdanig dat er voor bepaalde locaties en leeftijdsgroepen wachtlijsten onstaan. Zorg ervoor dat uw kind tijdig aangemeld wordt.

 

Kinderen die de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt, kunnen bij wijze van gewenning 5 ochtenden de school bezoeken.

Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met Marleen Stemerding, adjunct-directeur 071-5610216 of info@obsdevos.nl