De VOS is een officiële EarlyBird school

De VOS is een officiële EarlyBird school. Beide locaties werken naar de EarlyBird standaard. Op beide locaties bieden we op de VOS Engels aan vanaf de kleuters. We hebben er voor gekozen om meer, vroeger en beter Engels aan te bieden aan de kinderen. We worden daarbij ondersteund door het bureau EarlyBird. Voor meer informatie over VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs) kunt u kijken op de website van Early Bird www.earlybirdie.nl.

Een aantal redenen waarom wij Engels geven vanaf groep 1;

  • Jonge kinderen hebben het vermogen spelenderwijs talen te leren. Uit wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkervaringen blijkt telkens weer dat het vermogen om ’spontaan’ taal te leren juist bij jonge kinderen uitzonderlijk goed ontwikkeld is. Kinderen raken vertrouwd met de taal, hebben weinig tot geen spreekangst. Hun zelfvertrouwen hierin neemt toe. 
  • Omdat onze maatschappij zich continu verder internationaliseert, is het aanbieden van VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs) steeds meer van belang voor onze kinderen. 
  • Communicatie in het Engels is belangrijk in deze internationale maatschappij. De wereld is makkelijker bereikbaar geworden door het internet. Door het gebruik van computergames, films, internet, komen kinderen al vroeg in aanraking met het Engels. 
  • Voorbereiding op het tweetalig vervolgonderwijs en op onze internationaliserende samenleving. 
  • Het belang jonge leerlingen de mogelijkheid te bieden met buitenlandse leerlingen te communi- ceren via projecten in het kader van wereldburgerschap. Op basis van de EarlyBird-standaard hebben wij de ruimte gekregen om een eigen versie van EarlyBird te maken, vertaald naar onze school, onze leerlingen en leerkrachten. Scholen verschillen en dat geldt dus ook voor EarlyBird op scholen.

 

IMG_3086.jpg