Medezeggenschapsraad

MR obs de VOS

In Nederland heeft iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) regelt het bestaan van deze medezeggenschapsraden in Nederland.

Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid en op de kwaliteit van de school. De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten.

Algemene taken van de MR zijn onder andere:

- Bevorderen van overleg en openheid in de school
- Overleg met de directie
- Meedenken en
-beslissen over schoolzaken
- Bijdragen aan het beleid en de kwaliteit van de school

De MR heeft een aantal rechten om haar taken te kunnen uitvoeren, de belangrijkste rechten zijn het advies- en het instemmingsrecht. Zie voor meer informatie http://www.medezeggenschapsraden.nl.

De MR houdt zich overigens bezig met beleidszaken en niet met individuele belangenbehartiging.

Mocht u meer informatie over de verwerking van een MR willen weten dan kunt u o.a. terecht op: https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap


Leden MR

De MR van obs De VOS heeft tien leden: vijf leerkrachten en vijf ouders.

Docenten

Image.jpeg
Willem Rolf, leerkracht groep 6 Multatulilaan

20211024_105102.jpg
Anja de Prie, leerkracht groep 7 Ter Lip

Annette-Vink.jpg
Annette Vink, leerkracht groep 5 Multatulilaan

Brenda-Post.jpg
Brenda Post, leerkracht groep 3 Ter Lips

AM-JKLVx9bOS9dLjn8atdwQCyMrhYHeJVZHiZwdtcvUlcjiBZmODw9Thyi761ElVN06DgCk8_fNHOJlbvEWNfE3XHHqKWcO6PMdPL9te4G__S_aXHUSmq6lOGa0ms8vMTVuxLCrNlVFtRGsC6wxCESMdle5HGg-w1236-h927-no.jpg
Renske Bronsveld, leerkracht groep 8 Ter Lips

 

Ouders

image.png

Bart Visser, ouder van Wietske (groep 8), Gijs (groep 6) en Sterre (groep 3), Multatulilaan

Inger-Baks-Zweijter.jpeg
Inger Baks-Zweijtzer, ouder van Fenna (groep 5) en Jasper (groep 2), Multatulilaan

Foto-Marlies-R.jpg
Marlies Rexwinkel, ouder van Freya (groep 6) en Evan (groep 4), Ter Lips

Marloes-Klein.jpg
Marloes Klein, ouder van Marie (groep 8), Simon (groep 6), Koen en Doris, Multatulilaan

 

Vergaderingen van de MR kennen een openbaar en een besloten deel. Het openbare deel is voor iedere ouder/verzorger en leerkracht toegankelijk. In het besloten gedeelte kunnen zaken worden besproken die nog niet rijp zijn voor een breder publiek.
Wil je als ouder of leerkracht een MR vergadering bijwonen, dan ben je van harte welkom. Graag vooraf aanmelden bij een van de MR leden of mailen naar mrobsdevos@gmail.com.

Contact

Heb je interesse om je verkiesbaar te stellen voor de MR of een bijdrage te leveren, dan horen wij het graag.

Voorwaarden zijn dat je je minimaal twee jaar verbindt aan de MR en dat je een ouder bent van een leerling van obs De VOS Voorschoten.

Overige vragen, opmerkingen en suggesties aan de MR zijn ook welkom. Mail naar mrobsdevos@gmail.com.