Ouderraad

De VOS heeft op elke locatie een eigen ouderraad (OR), die zich voornamelijk bezighoudt met het samen met de teamleden organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, playbackshow, paasfeest, sport- en speldagen, en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld, bestaande uit enkele team- en OR-leden. Elke ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Dit in aanwezigheid van een team- of directielid. Eenmaal per jaar wordt per locatie een jaarvergadering voor de ouders georganiseerd.

De relatie tussen de ouderraden van de verschillende locaties is goed. Zo hebben zij gezamenlijk een huishoudelijk reglement opgesteld waarin onder andere de taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschreven. De ouderraden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de ouderraden en de schoolleiding.

De ouderraden zijn lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO, zie: http://www.voo.nl/) en hebben een abonnement op het onderwijsmagazine School!. Dit tijdschrift besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs. School! verschijnt 7x per jaar. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage. Alle afleveringen zijn tevens in zien op http://www.voo.nl/page/Openbaar_Onderwijs/Onderwijsmagazine_School.  

Voor meer informatie zie de afzonderlijke informatiepagina's van de twee ouderraden.

Ouderraad Multatulilaan

Schooljaar 2023-2024

De oudervereniging van locatie Multatulilaan bestaat uit een enthousiaste en gezellige groep ouders die samen met de leerkrachten verantwoordelijk zijn.
voor het organiseren van verschillende activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Zomerfeest en sport- en speldagen. Voor elke activiteit is er een contactpersoon binnen de ouderraad en wordt er een werkgroep samengesteld. Om de activiteiten succesvol uit te voeren, hebben we regelmatig hulp nodig van ouders/verzorgers. We vragen om hulp op via Parro en de klassen apps zodat we met elkaar mooie dingen mogen blijven organiseren voor de kinderen op school.

De kosten voor de activiteiten worden gedekt door de vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks wordt er een brief verstuurd naar alle ouders/verzorgers met het verzoek om deze bijdrage te voldoen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad helaas weinig organiseren. De schoolbudgetten zijn niet toereikend voor deze extra leuke activiteiten voor de kinderen. Daarom is elke bijdrage van harte welkom. 

De ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen om de voortgang van de activiteiten en andere school gerelateerde zaken te bespreken. Er is altijd een teamlid aanwezig namens de school. Dit jaar zijn Marc en Lideweij de teamleden die het contact zijn voor de ouderraad vanuit school.

Daarnaast is er jaarlijks een openbare jaarvergadering (dinsdag 24 oktober)  waarin de financiële resultaten en begroting worden besproken.
Voor contact met de ouderraad voor een vraag, om de jaarvergadering bij te wonen of geïnteresseerd om lid te worden, stuur een e-mail naar: mlor@obsdevos.nl.

Hartelijke groet en tot op het schoolplein of tijdens een activiteit,

Ouderraad schooljaar 2023-2024

Anke, Anne, Ingrid, Irene, Jean Paul, Khadija, Kimberley, Lisanne, Noortje, Renate, Saïda , Sandra van de Laar, Sandra Regeveld & Willemijn

 

Anke-Verlinden.jpg   

Anne-Bos.jpg  

Ingrid-Meulendijks.jpg   

Irene-2023-09-29-at-21-44-08.jpeg

Renate-en-Jean-Paul-Arrachart.jpg   

Khadiya-al-Mokadam.jpg

Kimberley.jpeg   

Lisanne-2023-10-05-at-21-19-00.jpeg

Noortje-Wijsman.jpg   

Sandra.jpg

Willemijn-Enter.jpg

Klik hieronder om het jaarverslag van de Ouderraad Multatulilaan 2022-2023 te bekijken:

  Jaarverslag 

 

OR-TL-17-1.jpg

Ouderraad Ter Lips

De ouderraad van locatie Ter Lips bestaat uit een gezellige groep enthousiaste ouders die zich namens alle ouders samen met de teamleden bezighoudt met het organiseren van activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en sport- en speldagen.

Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld met ouderraadleden en een teamlid. Om de activiteiten te kunnen realiseren, wordt regelmatig de hulp van ouders/ verzorgers gevraagd, bijvoorbeeld via Parro, een inschrijflijst of strookje. Hulp is altijd zeer welkom!

Al deze activiteiten worden betaald uit de speciaal hiervoor bestemde vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad jammer genoeg niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor de kinderen. Alle bijdragen zijn daarom heel hard nodig.

De ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen om af te stemmen over de voortgang van de activiteiten en over allerlei andere zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig vanuit school. Vanzelfsprekend is er ook ieder jaar een openbare jaarvergadering waarin de jaarcijfers en begroting worden besproken. U bent van harte welkom bij een van de vergaderingen. Het vergaderschema is opvraagbaar bij de ouderraad.

Wilt u in contact komen met iemand van de ouderraad, een bijeenkomst bijwonen of lijkt het u leuk om lid te worden, stuur dan een mail naar: tlor@obsdevos.nl of neem even contact op met een van de leden. We verwelkomen u graag in de ouderraad! U kunt ons ook volgen via onze facebook-pagina: Ouderraad De VOS Ter Lips.

facebook.jpg

Leden Ouderraad OR Ter Lips:  

Stephanie Pont – Blikman, voorzitter 
(moeder van Pippa gr. 8) 

Annelies Beindorff, secretaris 
(moeder van Floor gr. 7 en Juul gr. 4) 

Ellen Aniba, penningmeester 
(moeder van Joeri gr. 7) 

Suzanne Mulder 
(moeder van Liam gr. 8) 

Lucie Fite 
(moeder van Jack gr. 8 en Molly gr. 6) 

Miranda Koenen den Heijer 
(moeder van Finn gr. 6) 

Judith Prins 
(moeder van Fenna gr. 6) 

Alice Fasel 
(moeder van Vayènn gr. 6 en Xanne gr. 3)  

Anne van de Kerk  
(moeder van Olivier gr. 8 en Anouk gr. 5) 

Emilie Vergne 
(moeder van Alain gr. 4 en Lilly gr. blauw) 

Anne Lippinkhof 
(moeder van Lara gr. 5 en Ella gr. rood) 

Roos Swart 
(moeder van Annabelle gr. blauw) 

Namens het team:
Marlies van den Ing 

 

 

OR-TLOR-22-23.jpg

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten in ons jaarverslag:

Jaarverslag OR Ter Lips schooljaar 2021-2022 

Link jaarverslag