Ouderraad Multatulilaan heeft een vacature

vacature-ORML-201.jpg vacature-ORML-202.jpg vacature-ORML-203.jpg
De ouderraad organiseert feestelijke activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, de talentenshow en het Suikerfeest. Daarvoor is af en toe overleg nodig tijdens een vergadering, waarbij de taken worden verdeeld, de voortgang wordt besproken en wordt overlegd of er volgend jaar dingen anders zouden kunnen. Om dat te organiseren en ook goed te kunnen verantwoorden zoekt de ouderraad Multatulilaan op dit moment:

Een secretaris, per direct
De secretaris is onmisbaar voor de verslaglegging binnen de OR. De secretaris:

  • zorgt voor het maken en verzenden van de vergaderagenda en vergaderstukken, en zorgt na de vergadering dat de notulen worden verstuurd aan de hele OR;
  • zorgt dat ouderraadsleden elkaar kunnen vinden (is aanspreekpunt voor alle contactgegevens);
  • levert algemene oproepen aan voor de nieuwsbrief en plaatst oproepen op facebook;
  • maakt het inhoudelijk jaarverslag en presenteert dit tijdens de jaarvergadering.

Belangstelling voor deze vacature?
Meld je dan voor de ouderraad. Voor vragen en aanmeldingen kun je altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad.
Je kunt ook mailen naar: mlor@obsdevos.nl.

Ouderraad

De VOS heeft op elke locatie een eigen ouderraad (OR), die zich voornamelijk bezighoudt met het samen met de teamleden organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, playbackshow, paasfeest, sport- en speldagen, en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld, bestaande uit enkele team- en OR-leden. Elke ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Dit in aanwezigheid van een team- of directielid. Eenmaal per jaar wordt per locatie een jaarvergadering voor de ouders georganiseerd.

De relatie tussen de ouderraden van de verschillende locaties is goed. Zo hebben zij gezamenlijk een huishoudelijk reglement opgesteld waarin onder andere de taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschreven. De ouderraden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de ouderraden en de schoolleiding.

De ouderraden zijn lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO, zie: http://www.voo.nl/) en hebben een abonnement op het onderwijsmagazine School!. Dit tijdschrift besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs. School! verschijnt 7x per jaar. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage. Alle afleveringen zijn tevens in zien op http://www.voo.nl/page/Openbaar_Onderwijs/Onderwijsmagazine_School.  

Voor meer informatie zie de afzonderlijke informatiepagina's van de twee ouderraden.

Schooljaar 2021-2022

De ouderraad van locatie Multatulilaan bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich namens alle ouders samen met de teamleden (leerkrachten) bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de talenten-/playbackshow, sport- en speldagen en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje gevormd bestaande uit enkele team- en ouderraadsleden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de speciaal hiervoor bestemde vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor de kind(eren). Alle bijdragen zijn daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de ouderraad meerdere keren per jaar bijeen om te overleggen over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Vanzelfsprekend is er ook ieder jaar een openbare jaarvergadering waarin de jaarcijfers en begroting worden besproken. Alle bijeenkomsten zijn op verzoek toegankelijk voor alle belangstellende ouders. Data hiervoor zijn elders op deze pagina te vinden.

Bij alle activiteiten zal regelmatig de hulp van andere ouders worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat de leerkracht of iemand van de ouderraad ouders benadert om te helpen. Dit gebeurt door middel van een email, een inschrijflijst in de klas of in de hal van de school, een oproep in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met alle betrokken ouders kan de ouderraad leuke, gezellige activiteiten realiseren. De ouderraadsleden zullen bij deze activiteiten contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.
Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met een van de leden van de ouderraad, of mail naar: mlor@obsdevos.nl.


De leden van de Ouderraad Multatulilaan:
Renate Arrachart
Ilene Borsboom
Laurien van Dijk
Robin van der Flier
Cheryl Hartley
Caroline Hof
Thorsten Hoogstad
Nicole de Jong
Khadija Al Mokadam
Sandra Redegeld
Guerite Smallenburg, voorzitter
Anke Verlinden
Bart de Vries, penningmeester
Philippine van de Weerd-Boswijk

Namens het team: Marieke Zantingh


Activiteiten ouderraad Multatulilaan en contactpersonen:

Donderdag 12 september: Informatieavond groep 1, 2 en 3
Renate (Beren); Anke (Vlinders); Cheryl (apen)

Maandag 30 september – vrijdag 11 oktober: Kinderboekenweek en Projectweek ‘Reis Mee’
Cheryl, Renate, Laurien

Donderdag 5 december 2019: Sinterklaasfeest
Renate, Caroline, Khadija, Nicole

December 2019: Kerstversieren, kerstkraam en Kerstdiner woensdag 18 december
Cheryl, Laurien, Sandra, Philippine

Vrijdag 21 februari 2020: Open podium – Verkleedfeest
Cheryl, Khadija, Marianne 

Donderdag 9 april: Paasontbijt (vervallen wegens corona)
Nicole, Laurien, Bart, Marianne, Ilene 

Rond 26 mei: Schoolsuikerfeest (vervallen wegens corona)
Khadija, Guerite

Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni: Avondvierdaagse (vervallen wegens corona)
Philippine, Caroline, Renate

Vrijdag 3 juli: Eindfeest (vervallen wegens corona)
Anke, Renate, Thorsten, Robin

Donderdag 16 juli: Musical groep 8
Anke, Renate, Cheryl


Vergaderschema 2021-2022:

Di 28 sept - 1e vergadering + jaarvergadering
Do 4 nov - 2e vergadering
Wo 26 Jan - 3e vergadering
Wo 23 mrt - 4e vergadering
Do 9 juni - 5e vergadering

Alle vergaderingen zijn van 20:00-21:30 (uiterlijk), met inloop/inlog vanaf 19:45. De eerste vergadering zal tot 22:00 zijn omdat dit een dubbele vergadering is.

     Jaarverslag 2018-2019

OR-TL-17-1.jpg

Ouderraad Ter Lips
Schooljaar 2020 - 2021

OR-TL-2021.jpg

Leden Ouderraad:

 Suzanne Mulder, voorzitter
(moeder van Joris gr. 7 en Liam gr. 5)

Claes Brantjes, penningmeester
(vader van Kas gr. 8)

Annelies Beindorff, secretaris
(moeder van Floor gr. 4 en Juul gr. blauw)

Stephanie Pont – Blikman, aanspreekpunt allergieën
(moeder van Pippa gr. 5, Sverre gr. 7)

Ellen Aniba
(moeder van Joeri gr. 4 en Iris gr. 6)

Lucie Fite
(moeder van Jack gr. 5 en Molly gr. 3)

Paul van Paassen
(vader van Arlette gr. 8)

Miranda Koenen den Heijer
(moeder van Finn gr. 3)

Jaimie Hamerslag (niet op de foto)
(moeder van Eva gr. 3)

Judith Prins
(moeder van Fenna gr. 3)

Sander Keeris
(vader van Lukas, gr. geel en Ilan gr. rood)

Alice Fasel
(moeder van Vayènn gr. 3 en Xanne gr. blauw)

 

De Ouderraad van locatie Ter Lips bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich samen met de teamleden bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de ‘Vos got Talent’ show, het Paasfeest, sport- en speldagen en de avondvierdaagse.  Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld bestaande uit enkele team- en OR-leden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u als ouder/verzorger een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als OR niets. De school-budgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor uw kind(eren). Uw bijdrage is daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de OR meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Naast deze vergaderingen wordt er ook een jaarvergadering georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Data hiervoor vindt u op deze pagina.

Bij al deze leuke activiteiten zal regelmatig de hulp van u, als ouder, worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat u door de leerkracht of door iemand van de ouderraad gevraagd wordt om te helpen. Dit gebeurt door middel van Parro, een email, een inschrijflijst in de klas, een verzoek in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met u kan de OR leuke gezellige activiteiten realiseren. De OR leden zullen op deze activiteiten duidelijk herkenbaar zijn en tevens contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.

Vragen? U kunt voor informatie natuurlijk altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad of u kunt mailen naar: tlor@obsdevos.nl. U kunt ons ook volgen via onze facebook-pagina: Ouderraad De VOS Ter Lips.

facebook_like_logo_1.jpg

Activiteiten Ouderraad Ter Lips:

Dit schooljaar zijn de activiteiten allemaal nog onder voorbehoud in verband met de corona-maatregelen. We gaan ervoor om zoveel mogelijk leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren op een corona-proof manier. Denk aan:

·        Kinderboekenweek
·        Schoolfotograaf
·        Sinterklaas
·        Kerst
·        Verkleedfeest
·        Crea doe dag
·        Paasontbijt
·        Spelletjesdag
·        Avondvierdaagse
·        Musicalavond groep 8

Vergaderdata:

31 oktober (jaarvergadering) / 9 december /  20 januari / 3 maart /  14 april / 26 mei.

Alle vergaderingen zijn openbaar en starten om 20.00uur in de lerarenkamer of zijn via Teams. U bent van harte welkom!

     Jaarverslag 2019-2020