Ouderraad

De VOS heeft op elke locatie een eigen ouderraad (OR), die zich voornamelijk bezighoudt met het samen met de teamleden organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, playbackshow, paasfeest, sport- en speldagen, en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld, bestaande uit enkele team- en OR-leden. Elke ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Dit in aanwezigheid van een team- of directielid. Eenmaal per jaar wordt per locatie een jaarvergadering voor de ouders georganiseerd.

De relatie tussen de ouderraden van de verschillende locaties is goed. Zo hebben zij gezamenlijk een huishoudelijk reglement opgesteld waarin onder andere de taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschreven. De ouderraden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de ouderraden en de schoolleiding.

De ouderraden zijn lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO, zie: http://www.voo.nl/) en hebben een abonnement op het onderwijsmagazine School!. Dit tijdschrift besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs. School! verschijnt 7x per jaar. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage. Alle afleveringen zijn tevens in zien op http://www.voo.nl/page/Openbaar_Onderwijs/Onderwijsmagazine_School.  

Voor meer informatie zie de afzonderlijke informatiepagina's van de twee ouderraden.

Ouderraad Multatulilaan

Schooljaar 2022-2023

De ouderraad van locatie Multatulilaan bestaat uit een gezellige groep enthousiaste ouders die zich namens alle ouders samen met de teamleden (leerkrachten) bezighoudt met het organiseren van activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en sport- en speldagen.

Elke activiteit heeft een eigen OR-contactpersoon en per activiteit wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit enkele team- en ouderraadsleden. Om de activiteiten te kunnen realiseren, wordt regelmatig de hulp van ouders/ verzorgers gevraagd. Het vragen om hulp gebeurt op verschillende manieren: door middel van een email, een inschrijflijst in de klas of in de hal van de school, een oproep via Parro of een strookje. Hulp wordt altijd zeer gewaardeerd door ons en de kinderen. Een geslaagde activiteit, daar doen wij het voor!

Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de speciaal hiervoor bestemde vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad jammer genoeg niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor de kinderen. Alle bijdragen zijn daarom heel hard nodig.

De ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen om af te stemmen over de voortgang van de activiteiten en over allerlei andere zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig vanuit school. Vanzelfsprekend is er ook ieder jaar een openbare jaarvergadering waarin de jaarcijfers en begroting worden besproken. U bent van harte welkom bij onze ouderraad – bijeenkomsten, waarbij u zich vooraf kunt aanmelden. Het vergaderschema is opvraagbaar bij de ouderraad.

Wilt u in contact komen met iemand van de ouderraad, een bijeenkomst bijwonen of lijkt het u leuk om lid te worden, stuur dan een mail naar: mlor@obsdevos.nl. We verwelkomen u graag in de ouderraad!

Anke-Verlinden.jpg   Anne-OR.jpg   Guerite-Smallenburg.jpg   

Ilene-Borsboom.jpg   Ingrid-Meulendijks.jpg   Noortje-Wijsman.jpg   

Renate-en-Jean-Paul.jpg   Susanne-Mus.jpg   Willemijn-Enter.jpg

Khadija-al-Mokadam.jpg   Saida-nieuwe-foto-2.jpg 

OR-TL-17-1.jpg

Ouderraad Ter Lips

De ouderraad van locatie Ter Lips bestaat uit een gezellige groep enthousiaste ouders die zich namens alle ouders samen met de teamleden bezighoudt met het organiseren van activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en sport- en speldagen.

Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld met ouderraadleden en een teamlid. Om de activiteiten te kunnen realiseren, wordt regelmatig de hulp van ouders/ verzorgers gevraagd, bijvoorbeeld via Parro, een inschrijflijst of strookje. Hulp is altijd zeer welkom!

Al deze activiteiten worden betaald uit de speciaal hiervoor bestemde vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad jammer genoeg niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor de kinderen. Alle bijdragen zijn daarom heel hard nodig.

De ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen om af te stemmen over de voortgang van de activiteiten en over allerlei andere zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig vanuit school. Vanzelfsprekend is er ook ieder jaar een openbare jaarvergadering waarin de jaarcijfers en begroting worden besproken. U bent van harte welkom bij een van de vergaderingen. Het vergaderschema is opvraagbaar bij de ouderraad.

Wilt u in contact komen met iemand van de ouderraad, een bijeenkomst bijwonen of lijkt het u leuk om lid te worden, stuur dan een mail naar: tlor@obsdevos.nl of neem even contact op met een van de leden. We verwelkomen u graag in de ouderraad! U kunt ons ook volgen via onze facebook-pagina: Ouderraad De VOS Ter Lips.

facebook.jpg

Leden Ouderraad:

Stephanie Pont – Blikman, voorzitter
(moeder van Pippa groep 7)

Annelies Beindorff, secretaris
(moeder van Floor groep 6 en Juul groep 3)

Ellen Aniba, penningmeester
(moeder van Joeri groep 6 en Iris groep 8)

Suzanne Mulder
(moeder van Liam groep 7)

Lucie Fite
(moeder van Jack groep 7 en Molly groep 5)

Miranda Koenen den Heijer
(moeder van Finn groep 5)

Judith Prins
(moeder van Fenna groep 5)

Alice Fasel
(moeder van Vayènn groep 5 en Xanne groep blauw)

Laura de Jonge
(moeder van Djoeke groep 4 en Guusje groep geel)

Anne van de Kerk
(moeder van Olivier groep 7 en Anouk groep 4)

Myrena Steinz-Laupmann
(moeder van Indy, groep 6)

OR-TLOR-22-23.jpg

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten in ons jaarverslag:

Jaarverslag OR Ter Lips schooljaar 2021-2022 

Link jaarverslag