Ouderraad

De VOS heeft op elke locatie een eigen ouderraad (OR), die zich voornamelijk bezighoudt met het samen met de teamleden organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, playbackshow, paasfeest, sport- en speldagen, en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld, bestaande uit enkele team- en OR-leden. Elke ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Dit in aanwezigheid van een team- of directielid. Eenmaal per jaar wordt per locatie een jaarvergadering voor de ouders georganiseerd.

De relatie tussen de ouderraden van de verschillende locaties is goed. Zo hebben zij gezamenlijk een huishoudelijk reglement opgesteld waarin onder andere de taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschreven. De ouderraden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de ouderraden en de schoolleiding.

De ouderraden zijn lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO, zie: http://www.voo.nl/) en hebben een abonnement op het onderwijsmagazine School!. Dit tijdschrift besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs. School! verschijnt 7x per jaar. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage. Alle afleveringen zijn tevens in zien op http://www.voo.nl/page/Openbaar_Onderwijs/Onderwijsmagazine_School.  

Voor meer informatie zie de afzonderlijke informatiepagina's van de twee ouderraden.

Schooljaar 2019-2020

De ouderraad van locatie Multatulilaan bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich namens alle ouders samen met de teamleden (leerkrachten) bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de talenten-/playbackshow, sport- en speldagen en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje gevormd bestaande uit enkele team- en ouderraadsleden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de speciaal hiervoor bestemde vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor de kind(eren). Alle bijdragen zijn daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de ouderraad meerdere keren per jaar bijeen om te overleggen over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Vanzelfsprekend is er ook ieder jaar een openbare jaarvergadering waarin de jaarcijfers en begroting worden besproken. Alle bijeenkomsten zijn op verzoek toegankelijk voor alle belangstellende ouders. Data hiervoor zijn elders op deze pagina te vinden.

Bij alle activiteiten zal regelmatig de hulp van andere ouders worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat de leerkracht of iemand van de ouderraad ouders benadert om te helpen. Dit gebeurt door middel van een email, een inschrijflijst in de klas of in de hal van de school, een oproep in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met alle betrokken ouders kan de ouderraad leuke, gezellige activiteiten realiseren. De ouderraadsleden zullen bij deze activiteiten contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.
Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met een van de leden van de ouderraad, of mail naar: mlor@obsdevos.nl.


De leden van de Ouderraad Multatulilaan:
Renate Arrachart
Ilene Borsboom
Laurien van Dijk
Robin van der Flier
Cheryl Hartley
Caroline Hof
Thorsten Hoogstad
Nicole de Jong
Marianne Van Maanen-Zandbergen
Khadija Al Mokadam
Sandra Redegeld
Guerite Smallenburg, voorzitter
Anke Verlinden
Bart de Vries, penningmeester
Philippine van de Weerd-Boswijk

Namens het team: Marieke Zantingh


Activiteiten ouderraad Multatulilaan en contactpersonen:

Donderdag 12 september: Informatieavond groep 1, 2 en 3
Renate (Beren); Anke (Vlinders); Cheryl (apen)

Maandag 30 september – vrijdag 11 oktober: Kinderboekenweek en Projectweek ‘Reis Mee’
Cheryl, Renate, Laurien

Donderdag 5 december 2019: Sinterklaasfeest
Renate, Caroline, Khadija, Nicole

December 2019: Kerstversieren, kerstkraam en Kerstdiner woensdag 18 december
Cheryl, Laurien, Sandra, Philippine

Vrijdag 21 februari 2020: Open podium – Verkleedfeest
Cheryl, Khadija, Marianne 

Donderdag 9 april: Paasontbijt
Nicole, Laurien, Bart, Marianne, Ilene 

Rond 26 mei: Schoolsuikerfeest
Khadija, Guerite

Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni: Avondvierdaagse
Philippine, Caroline, Renate

Vrijdag 3 juli: Eindfeest
Anke, Renate, Thorsten, Robin

Donderdag 16 juli: Musical groep 8
Anke, Renate, Cheryl


Vergaderschema 2018-2019:
I: Dinsdag 10 september 2019
II: Donderdag 17 oktober 2019: tevens Jaarvergadering (klik hier voor de agenda)
III: Donderdag 16 januari 2020
IV: Dinsdag 3 maart 2020
V: Donderdag 14 mei 2020

Alle vergaderingen zijn toegankelijk na aanmelding via een OR-lid of via mlor@obsdevos.nl en starten om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

     Jaarverslag 2018-2019

OR-TL-17-1.jpg

Ouderraad Ter Lips
Schooljaar 2019-2020

OR-TL-1920.jpg

Leden Ouderraad:

Suzanne Mulder, voorzitter
(moeder van Joris gr. 6 en Liam gr. 4)

Esther Boef, vice-voorzitter
(moeder van Noah gr.8 en Dex gr. 5)

Claes Brantjes, penningmeester
(vader van Kas gr. 7)

Annelies Beindorff, secretaris
(moeder van Floor gr. 3 en Juul gr. 1 blauw)

Myrena Steinz – Laupman, secretaris
(moeder van Indy gr. 3)

Stephanie Pont – Blikman, aanspreekpunt allergieën
(moeder van Pippa gr. 4, Sverre gr. 6, Jade gr. 8)

Stefan Steenbergen
(vader van Merel gr.8)

Ellen Aniba
(moeder van Joeri gr. 3 en Iris gr. 5)

Lucie Fite
(moeder van Jack gr. 4 en Molly gr. 2 rood)

Paul van Paassen
(vader van Arlette gr. 7)

Miranda Koenen den Heijer
(moeder van Finn gr. 2 geel en Luuk gr 8)

Jaimie Hamerslag
(moeder van Eva gr. 2 rood)

Judith Prins
(moeder van Fenna gr. 2 geel)

Sander Keeris
(vader van Lukas, gr. 1 geel)


De Ouderraad van locatie Ter Lips bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich samen met de teamleden bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de ‘Vos got Talent’ show, het Paasfeest, sport- en speldagen en de avondvierdaagse.  Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld bestaande uit enkele team- en OR-leden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u als ouder/verzorger een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als OR niets. De school-budgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor uw kind(eren). Uw bijdrage is daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de OR meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Naast deze vergaderingen wordt er ook een jaarvergadering georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Data hiervoor vindt u op deze pagina.

Bij al deze leuke activiteiten zal regelmatig de hulp van u, als ouder, worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat u door de leerkracht of door iemand van de ouderraad gevraagd wordt om te helpen. Dit gebeurt door middel van Parro, een email, een inschrijflijst in de klas, een verzoek in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met u kan de OR leuke gezellige activiteiten realiseren. De OR leden zullen op deze activiteiten duidelijk herkenbaar zijn en tevens contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.

Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!
Vragen? U kunt voor informatie natuurlijk altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad of u kunt mailen naar: tlor@obsdevos.nl. U kunt ons ook volgen via onze facebook-pagina: Ouderraad De VOS Ter Lips.

facebook_like_logo_1.jpg

Activiteiten Ouderraad Ter Lips:

Kinderboekenweek 2 oktober
OR leden: Suzanne, Miranda, Lucie, Annelies

Schoolfotograaf 17 okt en 29 oktober
OR leden: Stephanie, Ellen

Sinterklaas 5 december
OR leden: Myrena, Stef, Annelies, Esther, Stephanie

Kerst do 18 december
OR leden: Paul, Ellen, Lucie, Jaimie, Suzanne, Miranda, Judith

Verkleedfeest vrij 21 februari
OR leden: Miranda, Annelies, Esther

Crea doe dag 11 maart
OR-leden:Paul, Suzanne, Jaimie

Paasontbijt 9 april
OR leden: Paul, Esther, Stephanie

Spelletjesdag 24 april
OR-leden: Ellen, Annelies, Lucie, Sander

Avondvierdaagse 2-5 juni
OR leden: Paul, Stef

Musicalavond groep 8 14 juli
OR leden: Myrena, Suzanne, Paul, Miranda, Jaimie

Vergaderdata:
30 oktober (jaarvergadering) / 11 december / 22 januari / 4 maart / 15 april / 27 mei.

Alle vergaderingen zijn openbaar en starten om 20.00uur in de lerarenkamer. U bent van harte welkom!

-     Jaarverslag 2018-2019