Ouderraad

De VOS heeft op elke locatie een eigen ouderraad (OR), die zich voornamelijk bezighoudt met het samen met de teamleden organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, playbackshow, paasfeest, sport- en speldagen, en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld, bestaande uit enkele team- en OR-leden. Elke ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Dit in aanwezigheid van een team- of directielid. Eenmaal per jaar wordt per locatie een jaarvergadering voor de ouders georganiseerd.

De relatie tussen de ouderraden van de verschillende locaties is goed. Zo hebben zij gezamenlijk een huishoudelijk reglement opgesteld waarin onder andere de taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschreven. De ouderraden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de ouderraden en de schoolleiding.

De ouderraden zijn lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO, zie: http://www.voo.nl/) en hebben een abonnement op het onderwijsmagazine School!. Dit tijdschrift besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs. School! verschijnt 7x per jaar. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage. Alle afleveringen zijn tevens in zien op http://www.voo.nl/page/Openbaar_Onderwijs/Onderwijsmagazine_School.  

Voor meer informatie zie de afzonderlijke informatiepagina's van de twee ouderraden.

Ouderraad Multatulilaan

Schooljaar 2019-2019

VOS-ORML-bb.jpg

De Ouderraad van locatie Multatulilaan bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich samen met de teamleden (leerkrachten) bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de talenten-/playbackshow, sport- en speldagen en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld bestaande uit enkele team- en OR-leden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u als ouder/verzorger een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als OR niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor uw kind(eren). Uw bijdrage is daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de OR meerdere keren per jaar bijeen om te praten over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Naast deze vergaderingen wordt ook een openbare jaarvergadering georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn op verzoek toegankelijk. Data hiervoor vindt u elders op deze pagina.

Bij al deze leuke activiteiten zal regelmatig de hulp van u, als ouder, worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat u door de leerkracht of door iemand van de ouderraad gevraagd wordt om te helpen. Dit gebeurt door middel van een email, een inschrijflijst in de klas, een verzoek in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met u kan de OR leuke, gezellige activiteiten realiseren. De OR leden zullen bij deze activiteiten contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden. Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!
Vragen? U kunt voor informatie natuurlijk altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad. U kunt ook mailen naar: mlor@obsdevos.nl.

Leden Ouderraad Multatulilaan 2018-2019:
Renate Arrachart
Laurien van Dijk
Cynthia van Ewijk
Robin van der Flier
Cheryl Hartley, secretaris
Thorsten Hoogstad
Nicole de Jong
Shelley Margetson, penningmeester (tot eind 2018)
Sandra Redegeld
Francis van der Schalk
Guerite Smallenburg, voorzitter
Anke Verlinden
Philippine van de Weerd-Boswijk

Namens het team: Astrid Velzel

Activiteiten Ouderraad Multatulilaan:

Donderdag 6 september: Informatieavond groep 1, 2 en 3
Anke, Cynthia, Cheryl

Woensdag 5 december 2018: Sinterklaasfeest
Caroline, Cynthia, Philippine, Renate

December 2018: Kerstversieren, kerstkraam en Kerstdiner donderdag 21 december
Cheryl, Laurien, Guerite, Sandra

22 februari 2019: Open podium – Verkleedfeest
Cheryl, Sandra

Vrijdag 12 april: Spelletjesdag groep 1 t/m 4
Laurien, Renate

Vrijdag 19 april: Paasontbijt
Francis, Laurien, Nicole

20-30 mei: Projectweek

Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 juni: Avondvierdaagse
Cheryl, Renate, …

Rond 4/5 juni: Suikerfeest
Guerite, …

Vrijdag 5 juli: Eindfeest
Anke, Cynthia, Renate, Thorsten

Donderdag 18 juli: Musical groep 8
Anke, Laurien, Robin

Vergaderschema 2018-2019:
donderdag 13 september 2018
dinsdag 16 oktober 2018: Jaarvergadering
donderdag 17 januari 2019
donderdag 14 maart 2019
dinsdag 7 mei 2019

Alle vergaderingen zijn toegankelijk na aanmelding via een OR-lid of via mlor@obsdevos.nl en starten om 20:00 uur.

 

OR-TL-17-1.jpg

Ouderraad Ter Lips
Schooljaar 2017-2018

OR-TL-17-2.jpg

Leden Ouderraad:

Esther Boef, voorzitter.
(moeder van Luna gr. 7 en Noah gr.6 en Dex gr. 3)

Sabine van Nobelen, secretaris
(moeder van Tim gr. 5 en Thom gr. 5)

Claes Brantjes, penningmeester.
(vader van Kas gr. 5 en Lieke gr. 8)

Tanja Niersman - Schade, notulist.
(moeder van Annabel gr. 6)

Ellen Duijzers, aanspreekpunt allergieën.
(moeder Lucas gr. 8)

Marjolein Deelen
(moeder van Lindi gr. 8 en Kik gr.6)

Anneke Siera 
(moeder van Tim gr. 7 en Daan gr. 4)

Nelleke Geurts
(moeder van Timo gr. 8)

Frank van der Baan
(vader van Koen gr. 8)

Stephanie Pont - Blikman
(moeder van Jade gr. 6, Sverre gr. 4 en Pippa gr. 1/2 geel)

Stefan Steenbergen
(vader van Merel gr. 6)

Myrena Steinz – Laupman
(moeder van Indy gr. ½ rood en Timo gr. 7)

Nathalie Zwetsloot
(moeder van Beau gr. 5 en Hugo gr. 3)

Ellen Aniba
(moeder van Iris gr. 3 en Joeri gr. ½ rood)

Suzanne Mulder
(moeder van Joris gr. 4 en Liam gr. ½ geel)

De Ouderraad van locatie Ter Lips bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich samen met de teamleden bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, de playbackshow, het Paasfeest, sport- en speldagen en de avondvierdaagse.  Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld bestaande uit enkele team- en OR-leden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u als ouder/verzorger een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als OR niets. De school-budgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor uw kind(eren). Uw bijdrage is daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de OR meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Naast deze vergaderingen wordt er ook een jaarvergadering georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Data hiervoor vindt u op deze pagina.

Bij al deze leuke activiteiten zal regelmatig de hulp van u, als ouder, worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat u door de leerkracht of door iemand van de ouderraad gevraagd wordt om te helpen. Dit gebeurt door middel van een email, een inschrijflijst in de klas, een verzoek in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met u kan de OR leuke gezellige activiteiten realiseren. De OR leden zullen op deze activiteiten duidelijk herkenbaar zijn en tevens contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.

Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!
Vragen? U kunt voor informatie natuurlijk altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad of u kunt mailen naar: tlor@obsdevos.nl. U kunt ons ook volgen via onze facebook-pagina: ouderraad OBS de VOS.

facebook_like_logo_1.jpg


Activiteiten Ouderraad Ter Lips:

Woe 27 september 2017: Crea-doe-dag
OR leden: Suzanne, Stefan en Nelleke

4 oktober 2017: Kinderboekenweek
OR leden: Frank

Di 5 december 2017: Sinterklaas
OR leden: Myrena, Esther, Stefan en Frank

Do 21 december 2017: Kerst
OR leden: Suzanne, Nathalie, Ellen D., Nelleke en Ellen A.

Vrij 16 februari 2018: Verkleedfeest
OR leden: Nathalie, Marjolein, Esther en Anneke

Do 29 maart  2018: Pasen
OR leden: Nelleke, Sabine, Myrena, Ellen D en Marjolein

Do 26 april 2017: Spelletjesdag
OR leden: Ellen A., Suzanne en Stephanie

Di 29 mei t/m vrij 1 juni 2017: Avondvierdaagse
OR leden: Anneke, Frank, Tanja en Ellen A.

Di 10 juli 2017: Musicalavond groep 8
OR leden: Stephanie, Anneke, Tanja en Myrena

Vergaderdata:
13 september / 11 oktober (jaarvergadering) / 29 november /
24 januari / 7 maart / 25 april / 13 juni

Alle andere vergaderingen van de OR kunnen op verzoek (middels het aanspreken van één van de OR-leden of het sturen van een e-mail) naar tlor@obsdevos.nl worden bijgewoond.

        jaarverslag 2016-2017