Ouderraad

De VOS heeft op elke locatie een eigen ouderraad (OR), die zich voornamelijk bezighoudt met het samen met de teamleden organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, playbackshow, paasfeest, sport- en speldagen, en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld, bestaande uit enkele team- en OR-leden. Elke ouderraad komt meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de bovengenoemde activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Dit in aanwezigheid van een team- of directielid. Eenmaal per jaar wordt per locatie een jaarvergadering voor de ouders georganiseerd.

De relatie tussen de ouderraden van de verschillende locaties is goed. Zo hebben zij gezamenlijk een huishoudelijk reglement opgesteld waarin onder andere de taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschreven. De ouderraden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de ouderraden en de schoolleiding.

De ouderraden zijn lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO, zie: http://www.voo.nl/) en hebben een abonnement op het onderwijsmagazine School!. Dit tijdschrift besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs. School! verschijnt 7x per jaar. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage. Alle afleveringen zijn tevens in zien op http://www.voo.nl/page/Openbaar_Onderwijs/Onderwijsmagazine_School.  

Voor meer informatie zie de afzonderlijke informatiepagina's van de twee ouderraden.

Schooljaar 2019-2020

De ouderraad van locatie Multatulilaan bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich namens alle ouders samen met de teamleden (leerkrachten) bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, de talenten-/playbackshow, sport- en speldagen en de avondvierdaagse. Per activiteit wordt er een werkgroepje gevormd bestaande uit enkele team- en ouderraadsleden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de speciaal hiervoor bestemde vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als ouderraad niets. De schoolbudgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor de kind(eren). Alle bijdragen zijn daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de ouderraad meerdere keren per jaar bijeen om te overleggen over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Vanzelfsprekend is er ook ieder jaar een openbare jaarvergadering waarin de jaarcijfers en begroting worden besproken. Alle bijeenkomsten zijn op verzoek toegankelijk voor alle belangstellende ouders. Data hiervoor zijn elders op deze pagina te vinden.

Bij alle activiteiten zal regelmatig de hulp van andere ouders worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat de leerkracht of iemand van de ouderraad ouders benadert om te helpen. Dit gebeurt door middel van een email, een inschrijflijst in de klas of in de hal van de school, een oproep in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met alle betrokken ouders kan de ouderraad leuke, gezellige activiteiten realiseren. De ouderraadsleden zullen bij deze activiteiten contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.
Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met een van de leden van de ouderraad, of mail naar: mlor@obsdevos.nl.


De leden van de Ouderraad Multatulilaan:
Renate Arrachart
Laurien van Dijk
Robin van der Flier
Cheryl Hartley
Caroline Hof
Thorsten Hoogstad
Nicole de Jong
Khadija Al Mokadam
Sandra Redegeld
Guerite Smallenburg, voorzitter
Anke Verlinden
Bart de Vries, penningmeester
Philippine van de Weerd-Boswijk

Namens het team: Marieke Zantingh


Activiteiten ouderraad Multatulilaan en contactpersonen:

Donderdag 12 september: Informatieavond groep 1, 2 en 3
Renate (Beren); Anke (Vlinders); Cheryl (apen)

Maandag 30 september – vrijdag 11 oktober: Kinderboekenweek en Projectweek ‘Reis Mee’
Cheryl, Renate, Laurien

Donderdag 5 december 2019: Sinterklaasfeest
Renate, Caroline, Khadija, Nicole

December 2019: Kerstversieren, kerstkraam en Kerstdiner woensdag 18 december
Cheryl, Laurien, Sandra, Philippine

Vrijdag 21 februari 2020: Open podium – Verkleedfeest
Cheryl en Khadija

Donderdag 9 april: Paasontbijt
Nicole, Laurien, Bart

Rond 26 mei: Schoolsuikerfeest
Khadija, Guerite

Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni: Avondvierdaagse
Philippine, Caroline, Renate

Vrijdag 3 juli: Eindfeest
Anke, Renate, Thorsten, Robin

Donderdag 16 juli: Musical groep 8
Anke, Renate, Cheryl


Vergaderschema 2018-2019:
I: Dinsdag 10 september 2019
II: Donderdag 17 oktober 2019: tevens Jaarvergadering (klik hier voor de agenda)
III: Donderdag 16 januari 2020
IV: Dinsdag 3 maart 2020
V: Donderdag 14 mei 2020

Alle vergaderingen zijn toegankelijk na aanmelding via een OR-lid of via mlor@obsdevos.nl en starten om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

OR-TL-17-1.jpg

Ouderraad Ter Lips
Schooljaar 2017-2018

OR-TL-17-2.jpg

Leden Ouderraad:

Esther Boef, voorzitter.
(moeder van Luna gr. 7 en Noah gr.6 en Dex gr. 3)

Sabine van Nobelen, secretaris
(moeder van Tim gr. 5 en Thom gr. 5)

Claes Brantjes, penningmeester.
(vader van Kas gr. 5 en Lieke gr. 8)

Tanja Niersman - Schade, notulist.
(moeder van Annabel gr. 6)

Ellen Duijzers, aanspreekpunt allergieën.
(moeder Lucas gr. 8)

Marjolein Deelen
(moeder van Lindi gr. 8 en Kik gr.6)

Anneke Siera 
(moeder van Tim gr. 7 en Daan gr. 4)

Nelleke Geurts
(moeder van Timo gr. 8)

Frank van der Baan
(vader van Koen gr. 8)

Stephanie Pont - Blikman
(moeder van Jade gr. 6, Sverre gr. 4 en Pippa gr. 1/2 geel)

Stefan Steenbergen
(vader van Merel gr. 6)

Myrena Steinz – Laupman
(moeder van Indy gr. ½ rood en Timo gr. 7)

Nathalie Zwetsloot
(moeder van Beau gr. 5 en Hugo gr. 3)

Ellen Aniba
(moeder van Iris gr. 3 en Joeri gr. ½ rood)

Suzanne Mulder
(moeder van Joris gr. 4 en Liam gr. ½ geel)

De Ouderraad van locatie Ter Lips bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich samen met de teamleden bezighoudt met het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, de playbackshow, het Paasfeest, sport- en speldagen en de avondvierdaagse.  Per activiteit wordt er een werkgroepje samengesteld bestaande uit enkele team- en OR-leden. Al deze activiteiten en de kosten voor extra schoolmaterialen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u als ouder/verzorger een brief met het verzoek deze te betalen. Zonder deze inkomsten kunnen we als OR niets. De school-budgetten zijn helaas niet toereikend voor deze leuke extra activiteiten voor uw kind(eren). Uw bijdrage is daarom heel hard nodig.

Daarnaast komt de OR meerdere keren per jaar bijeen, om te praten over de voortgang van de activiteiten en over allerlei zaken betreffende de school die voor kinderen en ouders van belang kunnen zijn. Hierbij is ook een teamlid aanwezig. Naast deze vergaderingen wordt er ook een jaarvergadering georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Data hiervoor vindt u op deze pagina.

Bij al deze leuke activiteiten zal regelmatig de hulp van u, als ouder, worden gevraagd. Door deze hulp kan er soms net iets meer voor de kinderen worden georganiseerd. Het kan dus zijn dat u door de leerkracht of door iemand van de ouderraad gevraagd wordt om te helpen. Dit gebeurt door middel van een email, een inschrijflijst in de klas, een verzoek in de digitale nieuwsbrief of een strookje. Samen met u kan de OR leuke gezellige activiteiten realiseren. De OR leden zullen op deze activiteiten duidelijk herkenbaar zijn en tevens contactpersonen zijn voor vragen en opmerkingen, zodat de leerkrachten zich met de kinderen kunnen bezig houden.

Alle hulp wordt dan ook bijzonder gewaardeerd!
Vragen? U kunt voor informatie natuurlijk altijd contact opnemen met een van de leden van de ouderraad of u kunt mailen naar: tlor@obsdevos.nl. U kunt ons ook volgen via onze facebook-pagina: ouderraad OBS de VOS.

facebook_like_logo_1.jpg


Activiteiten Ouderraad Ter Lips:

Woe 27 september 2017: Crea-doe-dag
OR leden: Suzanne, Stefan en Nelleke

4 oktober 2017: Kinderboekenweek
OR leden: Frank

Di 5 december 2017: Sinterklaas
OR leden: Myrena, Esther, Stefan en Frank

Do 21 december 2017: Kerst
OR leden: Suzanne, Nathalie, Ellen D., Nelleke en Ellen A.

Vrij 16 februari 2018: Verkleedfeest
OR leden: Nathalie, Marjolein, Esther en Anneke

Do 29 maart  2018: Pasen
OR leden: Nelleke, Sabine, Myrena, Ellen D en Marjolein

Do 26 april 2017: Spelletjesdag
OR leden: Ellen A., Suzanne en Stephanie

Di 29 mei t/m vrij 1 juni 2017: Avondvierdaagse
OR leden: Anneke, Frank, Tanja en Ellen A.

Di 10 juli 2017: Musicalavond groep 8
OR leden: Stephanie, Anneke, Tanja en Myrena

Vergaderdata:
13 september / 11 oktober (jaarvergadering) / 29 november /
24 januari / 7 maart / 25 april / 13 juni

Alle andere vergaderingen van de OR kunnen op verzoek (middels het aanspreken van één van de OR-leden of het sturen van een e-mail) naar tlor@obsdevos.nl worden bijgewoond.

        jaarverslag 2016-2017