Op obs de VOS bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) tijdens de middagpauze op school te laten overblijven.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 heeft het bestuur de organisatie uit handen gegeven aan stichting Boter, Kaas en Overblijven (BKO). BKO levert personeel en materiaal op de afgesproken locaties om dit alles vorm te geven. De school heeft op deze manier weinig omkijken naar de “regelkant” van de overblijf.  In overleg met de school worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de regels van de opvang aan kunnen sluiten op die van de school. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen tijdens de opvang vrije tijd hebben en dus niet meer in de schoolbanken zitten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich binnen de TSO op een natuurlijke manier kunnen ontplooien.

Hierin staan de volgende zaken voor ons voorop:
• Veiligheid en vertrouwen
• De aandacht is gericht op het speelse beleven.
• Ontspannen, beleven en ervaren, zowel binnen als buiten, staat centraal
• Uitdaging bieden d.m.v. verschillende activiteiten
• Geen verplichte deelname aan activiteiten

Als u een vraag heeft over het overblijven van uw kind, een voorval bij de overblijf of u wilt als vrijwilliger bij de overblijf aan de slag dan kunt u contact op nemen met Boter, Kaas en Overblijf op het volgende nummer: 071-5161209 of een e-mail sturen via de website www.boterkaasenoverblijf.nl


Opgeven voor het overblijven.
Ouders ontvangen een persoonlijke ouderlogin en kunnen via een online systeem zelf aangeven op welke vaste dagen ze gebruik willen maken van de overblijf. Als u uw kind incidenteel wilt laten overblijven dan kunt u dit ook in dit systeem aangeven. Overblijf is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Kosten van het overblijven.
De kosten voor de overblijf bedragen €1,88 per dag bij een vast abonnement. Wij bieden ook incidentele overblijf aan. Losse afname bedraagt €2,31 per keer. Betaling gebeurt middels een maandelijkse automatische incasso.