De Vreedzame School 

1031.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze school werken we met het programma De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Met De Vreedzame School leren kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

De vreedzame school is een programma voor de hele school. Het programma bestaat uit voor groep 1 t/m 7 uit de zes blokken.
Blok 1 we horen bij elkaar (over groepsvorming)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 we hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
Blok 6 we zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Groep 8 heeft een eigen programma met vier blokken:
Blok 1 Onze klas
Blok 2 Conflict oplossen – verdieping
Blok 3 – Algemeen belang
Blok 4 – Afscheid nemen

9101.jpg


Op dit moment werken we aan blok 4 “We hebben hart voor elkaar”:

 

1021.jpg

Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.


LIED VOOR DE VREEDZAME SCHOOL

Refrein:
Oya lélé wij horen bij elkaar
Oya lélé anders en toch samen
Oya lélé doe met ons mee
Oya ojeé

Wij horen bij elkaar,
Maakt niet uit wat je doet, groot en klein spelen met elkaar.
Iedereen is blij,
want op de VOS dragen we allemaal een steentje bij.

Ojee oya lélé
Wij hebben oor voor elkaar,
Ojee oya lélé
Wij hebben hart voor elkaar

Refrein

Onze school is TOP
We praten ruzies uit en lossen de conflicten op
Krijg een compliment
Als je je vrienden van buiten en ook van binnen kent

Ojee oya lélé
Wij hebben oor voor elkaar,
Ojee oya lélé
Wij hebben hart voor elkaar

Refrein

image1-1.jpg