Het team van obs de VOS                                                       logo-VOS.png

Samenstelling van het team in het schooljaar 2023-2024

Teamfoto-site-23-24.png formatie-2023-2024-rollen.png

formatie-2023-2024-leerkrachten.png

Groepsindeling

groepsindeling-ML.jpg

Ondersteuning Multatulilaan: Annette, Ellen, Jacques, Jolanda, Kim, Marc, Monique Z, Nick, Safiera, Shannon, Stephanie, Willem

groepsindeling-TL.jpg

Ondersteuning Ter Lips: Anja, Anne-Marie, Astrid, Brenda, Gabrielle, Jacques, Maarten, Marion, Monique B, Patty, Pjotr, Renske, Rianne, Susanne


In het schooljaar 2023-2024 is er per groep meer dan 1 fte per week beschikbaar. Op deze manier is het mogelijk om voor de groep een effectieve manier van onderwijs te realiseren en om bij ziekte  de vervanging te organisren. Dit levert een positieve bijdrage aan de doorlopende leerlijnen en de schoolontwikkeling.

In de praktijk kan dit betekenen dat leerlingen een-op-een-begeleiding krijgen, er in kleine groepjes of groepsdoorbrekend wordt gewerkt of dat er twee leerkrachten in het lokaal zijn om leerlingen te begeleiden en hen van gerichte feedback te voorzien. Hoe de extra mankracht precies wordt ingezet hangt af van de onderwijsbehoefte van de groep en de leerlingen.