Schoolgids

Schoolplan 2020/2024

Jaarplan 2023/2024

 Jaarkalender 2024-2025

Informatiegids (passend onderwijs)

 


 


 

kwadraad.jpg

Schoolmaatschappelijk werk

Even voorstellen:
Ik ben Karlijn van Ruiten

Karlijn.jpg

Vanuit Kwadraad ben ik werkzaam op deze school voor u als ouder, leerling of leerkracht.

U heeft opgroeiende kinderen in het basisonderwijs. Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, kunt u via de leerkracht en de intern begeleider van school contact opnemen met het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) van Kwadraad. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt u en zoekt samen met u wat de beste stap is voor u en uw kind. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

Voor wie is het schoolmaatschappelijk werk?
Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie en is er voor ouders, kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Met welke vragen kan ik naar het schoolmaatschappelijk werk?
De schoolmaatschappelijk werker kan bij allerlei vragen meedenken, bijvoorbeeld wanneer:
Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;
Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
U twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan doen.

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk?
Nadat u contact met het SMW heeft opgenomen, vindt een eerste gesprek (intakegesprek) plaats. Er wordt samen met u en/of uw kind en/of de leerkracht in kaart gebracht wat er aan de hand is. Met andere woorden: wat is uw vraag en hoe kan het schoolmaatschappelijk werk met u meedenken.

Wat biedt het schoolmaatschappelijk werk?
Kortdurende ondersteuning aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken;
Verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp zoals het algemeen maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid;
Ondersteuning van de school.

Hoe kunt u het schoolmaatschappelijk werk bereiken?
U kunt de schoolmaatschappelijk werker bereiken via de school en via het algemene telefoonnummer van Kwadraad 088 900 4000.

Vertrouwelijk
Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad zich houden aan de beroepscode.