Directeur-bestuurder voor obs de VOS

Omvang (FTE): 0,8 tot 1,0
Dienstverband: Vast met 1 jaar tijdelijk
Inschaling: BA
CAO: PO
Solliciteren t/m: 06-03-2023

Openbare basisschool de VOS (obs de VOS) is ondergebracht in een stichting die extern verantwoording aflegt aan de gemeente Voorschoten. Stichting Vos heeft één school onder zijn hoede, obs de VOS. De school wordt bestuurd door een college van bestuur bestaande uit de directeur-bestuurder. De stichting en de school staan onder leiding van dezelfde directeur-bestuurder.

Obs de Vos is gehuisvest in twee goed onderhouden gebouwen met voldoende speel- en leermogelijkheden in verschillende wijken in Voorschoten: locatie Ter Lips en locatie Multatulilaan. De leerlingen die de school bezoeken, komen hoofdzakelijk uit de wijken waar de locaties zijn gevestigd (voor de vestiging aan de Multatulilaan zijn dit Park Allemansgeest, Krimwijk en Vlietwijk, voor de vestiging aan Ter Lips zijn dit de wijken Starrenburg I en II en Bijdorp).

Op beide vestigingen wordt een volledig onderwijspakket voor de groepen 1 t/m 8 aangeboden aan leerlingen. Organisatorisch is de school één geheel. De school heeft een goede naam, voldoet volgens de Inspectie aan de onderzochte wettelijke basiskwaliteit, is financieel gezond en de medewerkers werken er graag. De leerlingprognoses voor de school als geheel zijn redelijk stabiel over de jaren met kleine fluctuaties die naar verwachting goed opgevangen kunnen worden binnen de lopende financiële en personele begrotingen.

Binnen de stichting is de dagelijkse leiding in handen van de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. Zij dragen zorg voor het beleid van de school en organiseren de dagelijkse gang van zaken. Stichting de VOS heeft verder een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de bestuurder en op de school. Stichting VOS is de enige openbare school in de gemeente Voorschoten.

Het onderwijs wordt gekenmerkt door drie kernwaarden:

- Gelijkwaardigheid waarbij iedereen welkom is en recht heeft op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen heeft. Iedereen is even veel waard.
- Vrijheid waarbij iedereen zijn eigen stem kan laten horen, zelfstandig en kritisch leert denken en waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen en rekening wordt gehouden met de vrijheid van de ander.
- Ontmoeting waarbij van elkaars verschillen wordt geleerd, men nieuwgierig is naar het verhaal van de ander, zorg draagt voor elkaar en de omgeving en waar een ieder de hele wereld ontmoet.

Op obs de Vos staan de basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie) van leerlingen centraal, omdat sociaal welbevinden wordt gezien als een voorwaarde voor cognitieve ontwikkeling.

De missie van obs De Vos is “onze leerlingen zijn trots op wie ze zijn en wat zij kunnen. Zij waarderen anderen om diezelfde redenen. Vanuit hun eigen kracht zijn zij voorbereid op hun volgende stap”.

De mooie openbare één-pitter de VOS in Voorschoten zoekt een betrokken en inspirerend leider voor haar beide locaties. Een prachtige functie op een solide en warme plek waar het voltallige team, ouders en kinderen elkaar vanuit gelijkwaardigheid ontmoeten en gedreven werken aan gelijke kansen voor ieder kind.

Zie voor meer informatie het volledige profiel.

Klik hier


 

 

Per 1 november 2022 of zo spoedig als mogelijk daarna zoekt stichting Voorschotense Openbare School (VOS) een lid Raad van Toezicht (m/v).

De kandidaat die we zoeken heeft bij voorkeur kennis van en affiniteit met het aandachtsgebied juridische zaken en eventueel de ambitie om voorzitter te worden van de RvT.

Zie voor meer informatie de uitgebreide vacaturetekst.

Klik hier