Van de OR 

29 september 2023

Van harte welkom op de jaarvergadering van de Ouderraad! 
Eenmaal per jaar wordt per locatie van OBS De Vos een jaarvergadering georganiseerd waar u als ouder/verzorger van harte welkom bent. De ouderraad organiseert met de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage activiteiten voor alle leerlingen. Tijdens deze vergadering staat de (financiële) verslaglegging van de activiteiten van vorig schooljaar centraal en wordt de begroting voor het huidige schooljaar vastgesteld.  
Dit jaar staan de jaarvergaderingen op de volgende data gepland:  
Ouderraad Multatulilaan: dinsdag 24 oktober om 20.00 uur.  
Ouderraad Ter Lips: woensdag 25 oktober om 20.00 uur.  
 
De verslagen van de activiteiten in het schooljaar 2022-2023 van beide locaties vindt u in de bijlagen bij deze nieuwsbrief.  
De financiële stukken, zoals het financieel jaarverslag en de begroting voor komend jaar, zijn op te vragen via mlor@obsdevos.nl (Multatulilaan) of tlor@obsdevos.nl (Ter Lips). De stukken zijn een week voorafgaand beschikbaar en inzichtelijk. Als u de vergadering wenst bij te wonen, wilt u ons dan een bericht sturen via eerdergenoemd e-mailadres?  
U kunt het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 na de jaarvergaderingen ook vinden via de website van school kop - onze school -ouderraad.  
Graag tot ziens op de jaarvergadering! 
Ouderraden Multatulilaan en Ter Lips 

Terug