Vreedzame school 

31 december 2023

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:
 
- Om een conflict zelf goed op te lossen.  
- Om win-win oplossingen te bedenken.  
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.  
- Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict. Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig. Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. Geel- stevig, je komt op voor jezelf.  
- Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.  
- Hoe om te gaan met kritiek.

 
We hebben oor voor elkaar, is het blok waar we in week 45 (06-11-2023) mee starten. 

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening te overbruggen. De lessen zijn gericht op:  

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.  

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.  

Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen. 

Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander. 

Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.  

Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.  

In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’. 

Terug