Bezoek van de Onderwijsinspectie

14 februari 2020

Eens in de 4 jaar wordt elk schoolbestuur en zijn scholen beoordeeld door de onderwijsinspectie. Er wordt dan bekeken of het bestuur en de scholen voldoen aan de wet. Wanneer dit niet het geval is volgt een onvoldoende. Scholen die voldoen aan de wettelijke vereisten krijgen een voldoende en scholen die meerdere jaren achtereen duidelijk meer doen dan de wet voorschrijft krijgen een goed.

Afgelopen week was het de beurt aan de VOS. Gedurende 2 dagen zijn er gesprekken gevoerd, klassen bezocht, leerlingen en ouders bevraagd en systemen doorgespit. Op dinsdag aan het einde van de dag volgde het eindoordeel van de onderwijsinspectie: over het geheel genomen een dikke voldoende en een goed voor pedagogisch klimaat. Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van een kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. Het gaat hierbij om zaken als betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie.

Al met al een resultaat waar we trots op zijn! Er is uiteraard nog ruimte voor verbetering en hier gaan we dan ook vol enthousiasme mee aan de slag. Binnenkort kunt u op de website het nieuwe schoolplan vinden waarin onze beleidsvoornemens voor de komende 4 jaar zijn terug te vinden.

Terug