De medezeggenschapsraad van O.B.S. de Vos zoekt een nieuw lid.

8 maart 2019

Nieuw lid:
Per ultimo schooljaar 2018-2019 vertrekt een lid uit de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Wij zijn dus op zoek naar een ouder die ons MR-team komt versterken voor het schooljaar 2019-2020.

Om vooraf een beeld te krijgen hoe de MR op de VOS functioneert, wordt de mogelijkheid geboden om vooraf een kijkje in de keuken te komen nemen. Indien er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld, volgt de procedure ‘Verkiezingen MR’.

Praktische info:
De MR vergadert 8-9 keer per schooljaar. Deze vergaderingen vinden ongeveer eens per 6 weken plaats van 20.00 u. – 22.00 u. op de locatie Ter Lips.

Aanmelden:
Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 01-04 worden verstuurd aan mrobsdevos@gmail.com o.v.v. aanmelden MR lid schooljaar 2019-2020.

Algemene werkwijze MR:
Voor algemene informatie over de werking van een medezeggenschapsraad in het primair onderwijs kunt u de website van de PO raad bezoeken. https://www.poraad.nl/  Daar staat alle relevante informatie, en kunt u zich vast inlezen om te bekijken of u enthousiast wordt over deelname aan de MR van O.B.S de Vos.

Met vriendelijke groet,
Daniel Goos
Voorzitter MR

Terug