De vreedzame school 

29 september 2023

In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd: 

  • om te praten over de sfeer in de groep
  • om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
  • om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
  • dat iedereen een eigen mening mag hebben
  • om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
  • dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
  • om samen te werken
  • om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8) 

We lossen conflicten zelf op, is het nieuwe blok waarbij de leerlingen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. 

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Bent u benieuwd naar tips voor thuis en meer algemene informatie, ga dan naar de bijlage. 

Terug
Nieuwsitems
Agenda