De Vreedzame School – Blok 2

12 oktober 2020

We-lossen-conflicten-zelf-op.png

Afgelopen week zijn we op school begonnen met blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ van De Vreedzame School. In deze lessen leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Daarnaast zijn op beide locaties de afgelopen weken 12 leerlingen opgeleid tot leerlingmediator. Tijdens de pauzes van de groepen 3 t/m 8 zijn er altijd 2 leerlingen - te herkennen aan hun mediatorhesje - aanwezig op het plein om te bemiddelen bij conflicten. In principe stimuleren we kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij. We wensen alle mediatoren heel veel succes!

Los-het-op-kaart.jpg   Praat-het-uit-kaart.jpg

Terug