Lopen zaken MR

1 november 2019

De MR van obs de VOS houdt u als ouder graag op de hoogte. Daarom vindt u vanaf nu regelmatig een stukje van de MR in de nieuwsbrief over lopende zaken.

Schoolplan
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het schoolplan. De directie heeft samen met het team in kaart gebracht waar de school nu staat en waar de school naartoe wil groeien. Na twee studiedagen zijn er vanuit de visie van De VOS, een aantal punten besproken waar verder mee aan de slag gegaan wordt.
De directie heeft de MR uitleg gegeven over deze punten.

ICT Beleid
Momenteel wordt er goed nagedacht over de hardware op De VOS, zodat de aansluiting op software/de manier van onderwijs voor de kinderen verbeterd kan worden.

Inbreng leerkrachten en ouders
Zaken aangaande het beleid van De VOS kunnen altijd worden aangedragen.

Terug