Obs de VOS, locatie Ter Lips, heeft een nieuwe leerlingenraad

13 december 2019

Op 11 november is de eerste vergadering geweest van de leerlingenraad van Ter Lips. In de nieuwe leerlingenraad zijn gekomen: Jennifer en Nils (groep 5), Anne en Hector (groep 6), Collin en Arlette (groep 7), Mats L. en Anouk (groep 8) en juf Mariëlle.

Op de agenda stond dat er gesproken moest worden over kerst, taken verdelen, het schoolplein, introductie voor de nieuwe leerlingenraad op school en nog veel meer. Ook bij de vergadering kwam Miss Helene (juf) wat vertellen over de kerstcommissie. Daarbij is de kerstcommissie opgericht waar 3 kinderen in zitten: Mats, Collin en Hector.

1312-1.jpg

Ook werd bij de vergadering gekozen wie de vicevoorzitter, notulist, en de voorzitter werd. De gekozen kinderen zijn Arlette als vicevoorzitter, Anouk als voorzitter en Anne als notulist.

Daarna werd over de volgende vergadering gepraat, en om 14.55 werd de eerste vergadering afgesloten.

Geschreven door Mats L. (groep 8)

Terug