Schoolmaatschappelijk werk

30 november 2018

30111.jpg

Even voorstellen:

30112.jpg 

Ik ben Sahar Sharifzada, 28 jaar. Sinds januari 2018 ben ik als schoolmaatschappelijk werker in dienst van Kwadraad, een instelling voor maatschappelijk werk. Kwadraad is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik ben Schoolmaatschappelijk werker op basisschool de Vink, de Vos, Kompas en De Regenboog.
Ik woon in Zoetermeer samen met mijn man en zoontje van 1,5 jaar.
Voor vragen of meer informatie, kun je gerust bij mij langs komen.


30113.jpg

Ik ben Josien Kooloos, 42 jaar en schoolmaatschappelijk werker op diverse scholen in Voorschoten. Ik ben ruim 16 jaar werkzaam in de hulpverlening. Ik woon met mijn man en 2 kinderen in Voorschoten. Vanuit Kwadraad ben ik werkzaam op deze school als de back up van mijn collega Sahar Sharifzada.


Iedere ouder heeft wel eens een periode dat het minder lekker loopt, op school, thuis, in de opvoeding. Dat er gedrag is bij je kind, waar je je zorgen over maakt, waar je wel eens vragen over hebt. Soms zijn dat grote zorgen maar ook juist kleine zorgen waar je niet direct het hele circuit voor in wilt stappen. Gewoon een gesprek om eens samen te kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn, wat zou kunnen helpen en wat er allemaal aan oplossingen bestaat.

 

Als schoolmaatschappelijk werker kun je bij ons terecht als je vragen hebt over je kind over bijvoorbeeld

- Boos en opstandig gedrag
- Sociale vaardigheid
- Moeite met schoolprestaties, organiseren van schoolwerk
- Last van onverwerkte gebeurtenissen zoals een scheiding of overlijden
- Moeite om met andere kinderen om te gaan
- Pesten
- Druk of impulsief gedrag
- Terugtrekken
- Faalangst
- Onzeker voelen
- Het thuis moeilijk hebben
- Je kind zit niet lekker in zijn vel en je weet niet hoe dat komt
- Problemen in de vrije tijd
- Computer, telefoon en social media gebruik
- Je wilt als ouder dat iemand met je meedenkt over de opvoeding
- Je vindt dat er veel op je afkomt als ouder en wilt daar eens over van gedachte wisselen
- Je vindt het als ouder moeilijk om te rondkomen met geld
 
Wij hebben als schoolmaatschappelijk werker een onafhankelijke positie, we zijn er voor ouders, kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. Je bepaalt als ouder zelf, met wie je wilt dat we overleggen in het kader van de hulpverlening. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad houden zich aan de beroepscode.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Als je als ouder contact met mij hebt opgenomen, vindt er een eerste gesprek plaats. Daarin kijken we samen wat er aan de hand is en  hoe het schoolmaatschappelijk werk met je mee kan denken.

Wat biedt het schoolmaatschappelijk werk?

·         Kortdurende ondersteuning aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken
·         Indien nodig verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp zoals het algemeen maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid;

·         Ondersteuning van de school
·         KIES en faalangst training

Hoe kun je het schoolmaatschappelijk werk bereiken?
Sahar Sharifzada:
Je kunt mij bereiken via de internbegeleider van school, via telefoonnummer 06-36254836 of via de mail s.sharifzada@kwadraad.nl. Daarnaast kun je gerust langs het inloopspreekuur komen op school.

Josien Kooloos:
Je kunt mij bereiken via de internbegeleider van school, via telefoonnummer 06-27319033 of via de mail j.kooloos@kwadraad.nl. Daarnaast kun je gerust langst het inloopspreekuur komen op school.

Terug