Schoolmaatschappelijk werk

18 oktober 2019

Op iedere basisschool in Voorschoten is een schoolmaatschappelijk werker van Voorschoten voor elkaar aanwezig. Op de ene school betekent dit dat er een inloopspreekuur is, op de andere school sluit deze medewerker aan bij overleggen op verzoek van school en ouders. Zowel school als een ouder kan rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De contactgegevens zijn terug te vinden op de website van de school en/of in de schoolgids.
Het schoolmaatschappelijk werk is gespecialiseerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Zij houdt zich bezig met de voorwaarden die nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te laten leren op school. De schoolmaatschappelijk werker biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de mogelijkheden van andere organisaties zijn: binnen de school, in de buurt, in de regio of als het moet elders in den lande. Zij kan in een heel vroeg stadium al met ouders en de school meedenken over wat een kind nodig heeft. Iets wat moeilijk gaat, moet geen groter probleem worden.
Kortom: de schoolmaatschappelijk werker is heel deskundig op het gebied van zorg rondom kinderen.

Wat kan het schoolmaat schappelijk werk bieden?
• geven van kortdurende hulp aan ouders bij opvoedingsvragen
• geven van kortdurende hulp aan kinderen met verschillende problematiek, zoals rouw, faalangst, echtscheiding of weinig weerbaarheid
• verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op school, samen met het kind, ouders en/of de leerkracht
• zo nodig begeleiden van het kind en ouders naar gespecialiseerde hulpverlening

Contact
Voor meer informatie of een afspraak kunt u iedere werkdag bellen naar 071 561 90 01

U kunt ook via de interne begeleider van de school in contact komen met de schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard is de hulp is vertrouwelijk en houden de medewerkers zich aan hun beroepscode.

Terug