Vacature voor ouders voor Ondersteuningsplanraad Passend Primair Onderwijs regio Leiden e.o.

22 maart 2019

223192.jpg 

Gezocht Drie leden (oudergeleding) voor de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband PPO regio Leiden.
Achtergrond Ondersteuningsplanraad Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking gesteld. Doel is leerlingen met de juiste ondersteuning op een school dicht bij huis. Hiervoor zijn regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden bestaat uit 80 scholen (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs). Binnen dit samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt met betrekking tot de vorm, verdeling en de inzet van financiële middelen en de extra ondersteuning voor de leerlingen van alle scholen in de regio. Deze afspraken worden beschreven in het ondersteuningsplan. Voor medezeggenschap op dit ondersteuningsplan is er een ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. Dit is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband die het ondersteuningsplan mede- beoordeelt via het instemmingsrecht. Binnen dit samenwerkingsverband werkt de OPR constructief samen met het PPO, denkt pro actief mee en fungeert als klankbord voor het PPO. De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders van leerlingen van de scholen uit het samenwerkingsverband. Dit zijn betrokken en kundige mensen, die samen beschikken over voldoende expertise op het gebied van onderwijs, ondersteuning (zorg op school) en financiën. Plaats voor 3 ouders Gezien de huidige samenstelling van de OPR zijn we op dit moment op zoek naar 3 ouders. Gezien de zittingstermijn van 4 jaar is het wenselijk voor de oudergeleding als het jongste kind in groep 1 t/m 4 zit. We zijn vooral op zoek naar leden die: 1. affiniteit of ervaring hebben met onderwijs, zorg en/of financiën 2. het leuk vinden tijd en energie te steken in een goed ondersteuningsplan 3. zich voor minimaal vier jaar willen inzetten en ongeveer 1 maal per 2 maanden kunnen vergaderen ( met incidenteel wat voorbereidend werk) 4. constructief en communicatief kunnen meedenken 5. hun individuele situatie of belang enigszins kunnen scheiden van het algemene belang waar dat mogelijk conflicteert. maart 2019 Aanmelden Lijkt dit je wat? Meld je aan vóór 19 april 2019 met een korte motivatie via opr@pporegioleiden.nl. Na aanmelding word je geïnformeerd over de verdere procedure. Meer informatie? Wil je eerst nog wat meer weten? Dan kun je via ditzelfde mail adres onze voorzitter Jenske Vermeulen bereiken die je vragen kan beantwoorden. Meer informatie over de OPR vind je op www.pporegioleiden.nl

Terug