Van de MR 

29 september 2023

De MR van obs De VOS heeft inmiddels de eerste vergadering van 23/24 achter de rug. Wilma was daar als directeur en bestuurder een deel van de tijd bij aanwezig, zoals we gewend zijn. De schoolgids stond ter instemming op de agenda en verder waren er een aantal organisatorische onderwerpen. De notulen van de MR-vergaderingen zullen voortaan (na vaststelling) op de website gepubliceerd worden. Zodra er wat te lezen is, horen jullie dat via deze nieuwsbrief. 
 
Wil je graag een bijdrage leveren aan de MR? Overweeg dan om je verkiesbaar te stellen. Er zijn een aantal onderwerpen die jaarlijks terugkeren op de MR-agenda. Bijvoorbeeld het jaarplan, de begroting en een gesprek met de Raad van Toezicht en het MT. De rest van de agenda is variabel. We hebben ons bijvoorbeeld ingezet voor de uitvoering van het oudertevredenheidsonderzoek, passend onderwijs en goede communicatie aan ouders. 
 
Heeft dit, of misschien wel ons verhaal op de ouderavond, je interesse gewekt? Kijk naar de bijlage ‘wil je graag meedenken over het beleid van De VOS! We horen graag van je via mr@obsdevos.nl 

Terug