Vreedzame school Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij

12 april 2019

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op bijvoorbeeld:
· herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
· leren omgaan met je boosheid.
· weer goed maken n.a.v. een conflict.
· leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
· leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
· verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
· leren dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school door bijvoorbeeld:
· het bedenken van activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.
· het verschil te leren tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School, dan kunt u kijken op onze website of langskomen op school.

Terug